Home Kontakt
Dział Sprzedaży: tel./fax: 089 533-38-82, e-mail: biuro@smart.net.pl, Serwis: serwis@smart.net.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  XEROX Leasing

..
Leasing Xerox

..
..

Czym jest leasing operacyjny?
.....

Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany
jest do składników majątkowych leasingodawcy (firmy leasingowej).
I to ta strona umowy ma prawo do dokonywania amortyzacji przedmiotu leasingu. Korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty,
jakie ponosi na rzecz finansującego (opłata wstępna, raty leasingowe).
Ponadto do każdej płatności doliczany jest podatek VAT.
Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia
 przedmiotu leasingu. Według ustaw o podatkach dochodowych umowa leasingu
 operacyjnego musi spełniać dwa warunki:
..
• została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
   jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne
..
• suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej
   wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
....
Kiedy warto sięgnąć po Leasing Xerox?
..
Leasing operacyjny jest zalecany szczególnie w tych przypadkach, gdy okres używania przedmiotu
jest krótszy niż normatywny okres amortyzacji.
W tym przypadku znaczna część wartości początkowej przedmiotu leasingu zostałaby odpisana w koszty podatkowe w trakcie trwania umowy. Okres finansowania zawiera się pomiędzy 36 - 60 miesięcy
..
Jakie produkty mogą być przedmiotem Leasingu Xerox?
..
Wszystkie urządzenia drukujące oraz wielofunkcyjne a także oprogramowanie jest dostępne z leasingiem Xerox. Minimalna wartość przedmiotu leasingu wynosi 4 000 zł.
..
Korzyści płynące z leasingu Xerox
..
Zapewniamy Państwu usługę leasingu operacyjnego, finansowaną bezpośrednio ze środków Xerox
  (bez udziału środków bankowych, co w czasach niepewności w sektorze bankowym jest ważnym aspektem)
• Oferujemy rzadko spotykane na rynku oprocentowanie, oparte na stałej stopie procentowej,
  a więc niezmienne raty, co umożliwi precyzyjne zaplanowanie kosztów w czasie trwania umowy leasingu
• Zapewniamy prostą ścieżkę finansowania bez konieczności włączania do transakcji/negocjacji odrębnego
  podmiotu finansującego
• Dajemy możliwość łączenia opłat serwisowych i opłat za finansowanie w jednym kontrakcie
• Potrzebujemy maksymalnie 48 godzin na podjęcie decyzji o przyznaniu leasingu po otrzymaniu
  niezbędnych dokumentów.
..
Kilka kroków aby otrzymać Leasing Xerox
..
W celu zaproponowania rozwiązania prosimy o kontakt z naszą infolinią. Postaramy się dopasować
  najlepsze rozwiązanie do Państwa potrzeb.
  Oferujemy możliwości prezentacji produktów w showroomie Xerox Polska.
• Po wybraniu produktu otrzymacie Państwo ofertę leasingu Xerox Polska.
• Następnie prosimy o wypełnienie wniosku leasingowego a w dalszej kolejności dostarczenie dokumentów
  finansowych oraz rejestrowych firmy.
• Po otrzymaniu dokumentów poinformujemy Państwa o decyzji oraz przedłożymy umowę leasingową.
• Po dostarczeniu podpisanej umowy nastąpi dostarczenie sprzętu i instalacja przez
  Autoryzowanego Partnera Xerox.

..
  Lista dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy Leasingowej

..

 
  XEROX FSMA


Umowa Xerox FSMA
..

czyli umowa o pełnej obsłudze serwisowej
..
..
Korzyści dla klienta wynikające z podpisanej umowy FSMA:
..

• umowa podpisywana przynajmniej na 36 miesięcy
• zawierając umowę klient uzyskuje przedłużenie gwarancji pełnej funkcjonalności urządzenia w
  okresie jej trwania
• koszt wydruku zawiera wszystkie części zamienne i materiały eksploatacyjne (brak wyłączeń gwarancyjnych)
• koszty uzależnione od ilości wykonanych wydruków / kopii
• opłata miesięczna jest niezależna od ilości wizyt serwisowych
• wizyta serwisu „na żądanie klienta“
• niższe koszty wydruków w porównaniu z takim samym urządzeniem na gwarancji
• umowa zapewnia klientowi jasno określone warunki serwisowe (SLA) : czas reakcji: 200 minut od
  momentu zgłoszenia + czas dojazdu
• czas naprawy: 3 (urządzenia monochromatyczne) lub maksymalnie do 6 (urządzenia kolorowe) dni roboczych
  (w przypadku przedłużania się naprawy udostępniana jest maszyna zastępcza)
• dostawa materiałów eksploatacyjnych w ciągu 24 godzin
• wsparcie techniczne on-line
• możliwość dodatkowych, bezpłatnych szkoleń operatorskich

Cennik FSMA

SMART OFFICE    ul. Nowa Niepodległości 3/2   10-566 Olsztyn   tel./fax.: (89) 533-38-82