Home Kontakt
Dział Sprzedaży: tel./fax: 089 533-38-82, e-mail: biuro@smart.net.pl, Serwis: serwis@smart.net.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Regulamin zakupów

Sklep internetowy działający pod adresem www.smart.net.pl  prowadzony jest przez firmę SMART OFFICE Maciej Panasiuk, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Nowa Niepodległości 3/2, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 39716 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna,  NIP 739-241-44-66

Oferta sklepu
Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich. Ceny umieszczone przy każdym towarze nie obejmują kosztów przesyłki.
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją ich producentów.
Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na swoich stronach, oraz zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Oferta ważna na terenie Polski.

Zamówienia
Zamówienia są przyjmowane przez strony www.smart.net.pl, drogą e-mail lub faksem. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienie do realizacji.

Warunkiem realizacji jest podanie prawidłowych danych kontaktowych wraz z numerem telefonu, zgodnie w wymogami formularza zamówienia.
Adres e-mail Klienta, jak i jego telefon może zostać wykorzystany do potwierdzenia realizacji składanych zamówień.

Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane przez sklep w ciągu 24 godzin. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia przez sklep, w ciągu 3 dni roboczych (wynikłej np. z nieprawidłowego numeru telefonu, błędnie podanego adresu e-mail) złożone zamówienie zostanie anulowane (informację o anulowaniu sklep przesyła na adres e-mail Klienta - jeżeli jest to możliwe).

Anulowanie zamówienia - zgłoszenie rezygnacji należy dokonać pisząc na adres: biuro@smart.net.pl
Zamówienia już wysłane do klienta nie mogą być anulowane.

Czas realizacji liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu wysyłki i jest podany indywidualnie przy każdym towarze. Przy płatności przelewem (przedpłata), za datę potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się wpływ środków na konto sklepu. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Formy płatności
Formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu

Gwarancje
Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją producenta, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub instrukcji użytkowania dołączonej do produktu.
Okres gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej każdego produktu.

Reklamacje
Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie został uszkodzony w trakcie przesyłki to:
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, jeżeli przesyłka zostanie sprawdzona przez Klienta w chwili odbioru, w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie protokołu reklamacji w obecności i przy udziale kuriera. Protokół reklamacji musi być sporządzony podczas doręczenia.
Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec sklepu, z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie posiada wady fabryczne to:
Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu (faktury VAT) i krótki opis przyczyny składania reklamacji.
Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje Klientowi do wyboru inne, dostępne w sklepie towary.

Zwroty
Każdy towar zakupiony w naszym sklepie można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki.
Zwrot przyjmujemy wtedy, gdy produkt nie został w żaden sposób uszkodzony lub zdekompletowany.
 Zwracany towar należy odesłać razem z kserokopią dowodu zakupu - faktury VAT na adres sklepu .
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.
Ze względów technicznych nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.
Zwrotu należy dokonać za pośrednictwem firmy kurierskiej (zalecamy wcześniejszy kontakt celem ustalenia szczegółów, ponieważ koszty i ryzyko zwrotnego przesłania towaru ponosi Nadawca - Klient, dlatego przypominamy o właściwym zabezpieczeniu (opakowaniu) przesyłki i jej ubezpieczeniu).
Ze względu na brak możliwości sprawdzenia przy odbiorze przesyłki wysłanej usługą pocztową, nie przyjmujemy zwrotów dokonanych za pośrednictwem Poczty.

Postanowienia końcowe
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sklepem.